fbpx
 

Audyt wspólnoty mieszkaniowej

Zamów profesjonalny audyt i zobacz więcej!

Audyt wspólnoty mieszkaniowej jest czynnością sprawdzającą, której celem jest weryfikacja sposobu gospodarowania przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej (administratora, zarządcę nieruchomości) w kwestiach finansowych i formalno–prawnych. Audyt wspólnoty mieszkaniowej daje Państwu możliwość skontrolowania czy działania administratora nieruchomości nie przekraczają czynności zwykłego zarządu określanego przez Ustawę o własności lokali.

Nasz zespół ds. audytów wspólnot mieszkaniowych składa się z prawników, licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz głównych księgowych z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Taki zespół daje Państwu gwarancję wykonania usługi w sposób profesjonalny, rzetelny oraz wiarygodny.

Audyt wspólnoty mieszkaniowej – czynności sprawdzające:

 1. Weryfikacja dokumentacji Wspólnoty mieszkaniowej w zakresie finansowo – prawnym, a w szczególności:
  1. Sprawdzenie zgodności uchwał Wspólnoty z Ustawą o własności lokali, innych przepisów prawnych dotyczących Wspólnot oraz istniejącym orzecznictwem;
  2. Weryfikacja umów zawartych przez Wspólnotę (zasadność, opłacalność, źródła finansowania)
  3. Weryfikacja dokumentacji finansowo – księgowej w tym:
   • sprawdzenie zgodności zapisów księgowych z uchwałą Wspólnoty o przyjętym sposobie ewidencji pozaksięgowej;
   • zgodność dekretacji dokumentów kosztowych z zapisami w programie księgowym;
   • poprawność sporządzenie sprawozdań finansowych i planów gospodarczych Wspólnoty;
   • sprawdzenie prawidłowości i terminowości opłacania zobowiązań Wspólnoty wynikających z dokumentów kosztowych i rozrachunków publiczno-prawnych;
   • sprawdzenie kompletności i prawidłowości zapisów księgowych z operacjami dokonywanymi za pomocą rachunków bankowych Wspólnoty;
 2. Stwierdzenie realizacji lub jej braku zaleceń okresowych w przeglądach budowlanych;
 3. Stwierdzenie realizacji lub jej braku zadań zaprotokołowanych na zebraniach rocznych Wspólnoty;
 4. Sporządzenie pisemnego protokołu z przeprowadzonych czynności sprawdzających.
 5. Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń mediów (rozliczenie zużycia wody, rozliczenie centralnego ogrzewania, pozostałe media) pod kątem rachunkowym i prawnym (regulaminy)

Po wykonaniu audytu, otrzymacie Państwo dokument pokontrolny z listą wykrytych nieprawidłowości oraz z zaleceniami pokontrolnymi. Koszt audytu jest uzależniony od wielkości wspólnoty mieszkaniowej oraz ilości okresów księgowych, które będą podlegać analizie. W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.