fbpx
 

Ustawa śmieciowa 2017 a segregacja odpadów – co się zmieni?

MAESTRO Nieruchomości ustawa śmieciowa

Ustawa śmieciowa 2017 a segregacja odpadów – co się zmieni?

Niespełna cztery lata po wprowadzeniu tzw. ustawy śmieciowej która przeniosła obowiązek odbierania odpadów na gminy, szykuje się kolejna rewolucja zmieniająca sposób segregacji odpadów. Przypomnijmy że, dotychczas obowiązujące przepisy dawały możliwość wyboru segregowania bądź niesegregowania odpadów. Niektóre gminy w przypadku braku segregacji odpadów nakładały na mieszkańców wyższe stawki za odbiór śmieci.

Zdecydowana większość polskich gmin poparła segregację odpadów, jednak obowiązujące przepisy nie precyzowały w jaki sposób segregacja ma się odbywać. Część z gmin wprowadziła segregację na frakcję suchą i mokrą, część wprowadziła obowiązek dzielenia odpadów na 3 frakcje, a w kolejnych gminach przewidziano aż 6 pojemników do sortowania nieczystości. Brakowało ujednolicenia kolorystycznego pojemników co doprowadzało do pomyłek.

W związku z obowiązkiem dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych uchwalono zmiany do obecnie obowiązującej ustawy, które weszły w życie 1 lipca 2017 roku.

Co się zmieni?

Segregacja odpadów wg nowej ustawy nakłada obowiązek dzielenia nieczystości na 4 frakcje:

  1. Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowanie z tektury
  2. Szkło
  3. Metale i tworzywa sztuczne, w tym wszelkie odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowań wielomateriałowych
  4. Odpady które ulegają biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Rozporządzenie wreszcie ujednolica kolorystykę pojemników na odpady. Na terenie całego kraju kolorystyka pojemników będzie już jednolita i tak:

  1. Niebieski kontener – papier
  2. Zielony kontener – szkło
  3. Żółty kontener – metale i tworzywa sztuczne
  4. Brązowy kontener – Bio

Tak wprowadzona segregacja pozwoli uzyskać wyższy poziom recyklingu odpadów.

Przypomnijmy że zgodnie z ustawą samorządy mają czas do 30 czerwca 2022 roku na wymianę kontenerów, a do tego czasu dopuszczalne będzie wykorzystanie obecnych pojemników pod warunkiem odpowiedniego oznakowania.

W Lublinie segregacja odpadów będzie odbywała się do 5 różnych pojemników. Oprócz ww. wprowadzony będzie kontener na tzw. odpady zmieszane.

Wzrost opłat za wywóz nieczystości?

Zdaniem prezydenta miasta Lublina – Krzysztofa Żuka wzrost cen nastąpi, ponieważ miasto musi zamówić tysiące pojemników, a producenci zaczną dyktować warunki. Zdaniem Żuka podrożeje także transport. Nowe stawki za wywóz odpadów mają być ustalone na początku przyszłego roku, chodź rzeczywisty koszt wywozu odpadów będzie tak naprawdę znany po rozstrzygnięciu przetargów.

Z nie lada wyzwaniem będą musiały zmierzyć się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dostosowując obecnie posiadane wiaty śmietnikowe, co w przypadku małej wspólnoty mieszkaniowej posiadającej niewielką wiatę na 2 kosze oznacza kompletną przebudowę, a to już niemały koszt.