fbpx
 

Obsługa finansowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych

Finanse i księgowość na najwyższym poziomie

Obsługa finansowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych to coś więcej niż tylko ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z MAESTRO Nieruchomości zyskasz nie tylko pełną kontrolę, ale także profesjonalne wsparcie w zakresie księgowości i finansów.

Nasza oferta obejmuje:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w oparciu o wymogi przewidziane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Ewidencja księgowa jest prowadzona w formie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym.
 • Sporządzanie niezbędnych deklaracji ZUS pracowników zatrudnionych przez wspólnotę mieszkaniową. Ewidencja prowadzona jest w licencjonowanym oprogramowaniu księgowym dla wspólnot mieszkaniowych
 • Składanie deklaracji podatkowych CIT, VAT
 • Sporządzanie naliczeń miesięcznych na eksploatację, fundusz remontowy oraz media, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnoty mieszkaniowej
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i współwłaścicielami wspólnoty
 • Prowadzenie rachunku bieżącego wspólnoty mieszkaniowej wraz z indywidualnymi rachunkami bankowymi oraz ich rozliczenia
 • Analiza sald rozrachunków z właścicielami wspólnoty mieszkaniowej i kontrahentami
 • Sporządzanie not księgowych, faktur, rachunków
 • Windykacja należności, sporządzanie wezwań do zapłaty, upomnień, przedsądowych wezwań do zapłaty etc.
 • Prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa jest płatnikiem podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Rozliczanie zaliczek wniesionych przez członków wspólnoty mieszkaniowej
 • Sporządzanie indywidualnych form sprawozdania finansowego na potrzeby Zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 • Możliwość automatycznego wysyłania comiesięcznych naliczeń dla współwłaścicieli wspólnoty mieszkaniowej
 • Udzielanie informacji księgowych właścicielom lokali nt. stanu rozrachunków, sposobu rozliczania mediów, naliczania zaliczek itp.
 • Posiadamy możliwość windykacji w formie przypomnień sms
 • Sporządzanie zestawień sald i obrotów kont księgowych
 • Naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z kodeksem cywilnym, bądź uchwałą wspólnoty mieszkaniowej
 • Księgowanie wpłat od właścicieli wspólnoty mieszkaniowej
 • Sporządzanie planów gospodarczych zarządu nieruchomością wspólną
 • Prowadzenie budżetu wspólnoty mieszkaniowej wraz z okresowym raportowaniem