fbpx
 

Niedobór na wodzie – przyczyny

Niedobór na wodzie – przyczyny

 

Czym jest niedobór wody we wspólnocie mieszkaniowej?

 

Ostatnio zamieszczaliśmy informację o tym jak obniżyć koszty centralnego ogrzewania. Teraz nadszedł czas na wyjaśnienie czym jest niedobór wody we wspólnocie mieszkaniowej, który dość często pojawia się na wydruku: rozliczenie zużycia wody.

Rozliczenie zużycia wody to rozliczenie mediów, które jest wykonywane z dość dużą częstotliwością. Najczęściej mieszkańcy decydują o tym, aby rozliczenie wykonywać co kwartał. Z ekonomicznego punku widzenia jest to uzasadnione tym, aby ewentualne dopłaty do rozliczenia wygodnie rozkładać w czasie. Po kwartale, to półrocze jest najczęściej spotykanym okresem rozliczeniowym. Oczywiście są wspólnoty, które rozliczają zużycie wody raz w roku, lecz w przypadku braku dopasowania odpowiednich zaliczek istnieje ryzyko zbyt dużych dopłat lub zwrotów w końcowym rozliczeniu, co finalnie w przypadku małej wspólnoty mieszkaniowej może nawet zachwiać równowagą finansową.

W prostym języku jest różnica pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich mierników zamontowanych w lokalach. Praktycznie nie zdarza się, aby nie występował niedobór lub nadwyżka na ,,wodzie” w ogólnym bilansie wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ jest to niemożliwe z matematycznego punktu widzenia.

 

Dlaczego powstaje niedobór/nadwyżka wody

 

1. Czułość urządzeń rejestrujących zużycie

 

Każdy licznik mierzący zużycie posiada tzw. próg rozruchu. Jest to moment w którym licznik zaczyna mierzyć zużycie. Licznik główny tzw. węzeł, który mierzy zużycie całościowe w budynku teoretycznie powinien być sumą wskazań wszystkich liczników. Węzeł montowany przez dostawcę wody jest urządzeniem wysoce czułym, znacznie bardziej niż liczniki indywidualne. Dla przykładu: Ekonomiczny licznik zużycia wody montowany w większości mieszkań nie jest w stanie zarejestrować przeciekającego kranu w mieszkaniu, który wypuszcza jedną kroplę na minutę. Licznik główny na węźle takie zużycie już zarejestruje. Wyobraźmy sobie sytuację w której takich kranów jest kilka, plus niesprawne spłuczki. W skali miesiąca, kwartału czy nawet roku daje to zawrotną sumę. 1 kropla na sekundę przy przeciekającym kranie to nawet 5 tysięcy litrów wody rocznie. Nieszczelna spłuczka to już 800 litrów wody

 

2. Brak dokładności w odczycie miernika

 

Sposób w jaki odczytujemy liczniki ma również wpływ na sumaryczną ilość zużytych m3. Przeważnie mierniki wskazują zużycie z dokładnością do 3 miejsc po przecinku (99,989 m3). Wyobraźmy sobie sytuację gdy odczytujemy liczniki z dokładnością do całkowitych m3.

  • a) 10 m3, 15 m3, 44, m3, 35 m3

Suma wskazań wynosi: 104 m3.

Za drugim razem te same liczniki odczytamy z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

  • b) 10,987 m3, 15,133 m3, 44,348 m3, 35, 781 m3

Suma wskazań wynosi: 106,159 m3.

W przypadku odczytu na 4 miernikach zużycie wzrosło o ponad 2 m3!. W przypadku 50 lokali we wspólnocie mieszkaniowej da już to sporą sumę.

 

3. Kradzież wody

 

Niestety pomimo postępu technologicznego, kradzież wody jest dalej często przyczyną powstawania niedoboru. Istnieją różne sposoby na oszukiwanie wodomierza. Najbardziej popularną było stosowanie magnesów neodymowych. Producenci urządzeń pomiarowych wyszli jednak naprzeciw oszustom i zaczęli produkować wodomierze odporne na działanie pola magnetycznego. Niektóre z produkowanych urządzeń pomiarowych są w stanie zarejestrować moment w którym ingerowano w działanie wodomierza polem magnetycznym.

 

4. Niejednoczesność odczytu urządzeń pomiarowych

 

Zużycie wody może być zafałszone w przypadku gdy odczyt wodomierzy nie odbywa się w krótkim czasie. Załóżmy, że w przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej odczyt jest prowadzony kilka godzin. Może to wpłynąć na sumę zużytych m3 względem zużycia licznika głównego.

 

5. Ryczałt

 

Ryczałt jest coraz mniej spotykanym sposobem rozliczania zużycia wody. Jest jeszcze trochę budynków w których mieszkańcy nie posiadają zamontowanych liczników i są rozliczani ryczałtem np.: wg ilości osób. Stosowanie ryczałtu w przypadku rozliczeń również może być przyczyną powstawania niedoborów/nadwyżek w rozliczeniu zużycia wody.

 

6. Sposób montażu licznika

 

Montaż pionowy zamiast poziomego licznika może powodować obniżenie dokładności wskazań urządzenia pomiarowego. Warto przyjrzeć się w jaki sposób zamontowane są liczniki w naszym mieszkaniu.

 

7. Spłuczki ciśnieniowe

 

Używanie spłuczek ciśnieniowych powoduje zrywanie sprzęgła magnetycznego wodomierza. W ten sposób odczyt może zostać zafałszowany nawet o 50%.

 

8. Jakość wody wodociągowej

 

Woda wodociągowa może wpływać z czasem na czułość pracy urządzenia pomiarowego. Ilość minerałów zawarta w każdym m3, który przepływa przez wodomierz jest duża i z czasem powoduje, że na elementach wodomierza zaczyna zbierać się warstwa powodująca obniżenie pracy poszczególnych elementów. Istotne jest zatem legalizowanie wodomierzy.

Mapa twardości wody w Polsce: http://www.wigo.pl/artykuly/klasyfikacja-twardosci-wody-w-polsce-zestawienie

 

9. Jakość wodomierzy

 

Istnieje kilka klas wodomierzy mierzących zużycie wody. Wodomierze klasy A mają znacznie gorsze właściwości odczytu niż wodomierze klasy B. Jeżeli licznik główny jest wykonany w klasie C, a liczniki mieszkaniowe w klasie B (dodatkowo zamontowane w sposób pionowy) różnice w odczytach będą znaczące.

 

10. Przebicie ciepłej wody lub zimnej wody

 

W przypadku stosowania baterii mieszalnikowych może występować zjawisko przebicia. Zawory zwrotne na cyrkulacji ciepłej wody mogą spowodować brak w zużyciu na wodomierzu.

 

11. Woda w częściach wspólnych

 

Zwróćmy uwagę czy w naszej nieruchomości woda nie jest zużywana do podlewania trawników, sprzątania części wspólnych. Przez cały rok, woda zużyta do sprzątania i podlewania terenów zielonych z pewnością da pewną różnicę, którą należy rozliczyć. Niektóre z nieruchomości posiadają tzw. basen p.poż. Woda w tym basenie jest rezerwą na wypadek pożaru i musi być okresowo wymieniana. Taka wymiana wody również wpłynie na różnice w odczytach.

 

12. Awarie

 

Awaria to czynnik, na który nikt nie ma wpływu. Usterka może zdarzyć się w każdym momencie i nie możemy się przed nią zabezpieczyć. Może to być zarówno nieszczelność w instalacji sanitarnej (niewidoczny wyciek wody), lub awaria wodomierza głównego. W przypadku nagłego nieuzasadnionego wzrostu kosztów dostawy wody należy wykonać przegląd instalacji sanitarnej, a w drugiej kolejności zlecić kontrolę wodomierza głównego. Usługi te są odpłatne, jednak znane nam są przypadki, gdy licznik główny zwyczajnie ,,zwariował” i wskazywał nieprawdziwe wartości zużycia. W przypadku, gdy licznik główny ulegnie awarii, dostawca wody wykona niezbędne korekty. W przypadku awarii instalacji sanitarnej niestety jest to już koszt wspólny, który nie podlega korektom i należy go rozliczyć.

 

Podsumowanie

 

Wymieniliśmy 12 absolutnie podstawowych przypadków, w których może wystąpić niedobór na wodzie. Ważne jest, aby nie przekraczał on 10% ogólnego zużycia. Wszelkie ubytki do 10% są w granicach normy i powinniśmy je akceptować. Sposób rozliczenia niedoboru wody we wspólnocie zazwyczaj jest podejmowany w drodze uchwały (regulamin rozliczenia wody, rozliczenia mediów), ale o sposobach i skutkach różnego rozliczania niedoborów będziemy jeszcze pisać w odrębnym artykule.