fbpx
 

Legalizacja wodomierzy czy wymiana?

Legalizacja wodomierzy czy wymiana?

Zgodnie z prawem co pięć lat powinna zostać wykonana legalizacja wodomierzy lub wymiana mierników. Decyzja o tym czy legalizować lub wymieniać powinna być podyktowana kilkoma czynnikami, między innymi kosztami. Koszty pomiędzy wymianą a legalizacją są jednak niewielkie.

Wskazania urządzeń pomiarowych są podstawą w wykonywaniu rozliczeń mediów. Urządzenia te podlegają prawnej kontroli zmierzającej do wykazania czy spełniają normy techniczne i metrologiczne. Przepisy uregulowano  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 roku. Rozporządzenie wskazuje że, urządzenia pomiarowe mogą pracować przez maksymalnie 5 lat od pierwszego dnia roku następującego po dokonaniu legalizacji. W praktyce oznacza to że, po upływie tego terminu urządzenia pomiarowe powinny być zdemontowane i poddane legalizacji, bądź wymienione na nowe ponieważ nie mogą być podstawą do wykonywania rozliczeń.

Podczas pracy urządzeń pomiarowych gromadzą się naturalne osady mineralne (im twardsza woda tym większy osad mineralny), który podczas przepływu strumienia wody, gromadzi się na częściach mechanicznych urządzeń. Z biegiem czasu osad  powoduje zaburzenia pracy układów. Po 5 latach pracy wodomierza zgromadzony osad jest na tyle duży że, przepływ wody nie jest mierzony w sposób prawidłowy (przepływa więcej wody przez urządzenie niż jest ono w stanie zmierzyć).

Koszty legalizacji

Na potrzeby tego artykułu sprawdziliśmy koszty legalizacji mierników w kilku firmach.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Lublinie oferuje legalizację wodomierzy. W zależności od typu wodomierza ceny wahają się od 30 zł do 115 zł (ceny netto) za szt. w zależności od typu urządzenia. (https://mpwik.sni.pl//imgs_upload2//Cennik_2017_net.pdf)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Warszawie także oferuję legalizację wodomierzy. Pod linkiem poniżej są informacje dotyczące legalizacji wodomierzy (https://www.mpwik.com.pl/view/legalizacja-wodomierza). Kompletna legalizacja wodomierza z remontem oraz opłatą na rzecz Obwodowego Urzędu Miar wynosi 110,68 zł brutto – wodomierz typu Ø 20.

Wodociągi Krakowskie oferują wymianę wodomierza na zalegalizowany i zregenerowany w kwocie 60,77 zł brutto. (https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/legalizacja-wodomierza.html)

Jak widać ceny są różne w zależności od regionu. Na potrzeby artykułu sprawdziliśmy spółki miejskie oferujące legalizację wodomierzy.

Koszty zakupu nowego urządzenia

Ceny wodomierzy są różne i zależą od tego jaki typ urządzenia będziemy montować, a także od tego czy taki wodomierz będzie umożliwiał np. odczyt radiowy. Na potrzeby tego artykułu zamieszczamy kilka cenników firm zajmujących się dystrybucją wodomierzy skrzydełkowych. Ceny wahają się od 51,87 zł netto do 65 zł netto za sztukę. 

http://www.growo.pl/wodomierze/cenniki/PoWoGaz.pdf

http://bmeters.pl/pl/cennik_katalogowy/506/

http://meritum.torun.pl/Actaris/Wo_mieszkaniowe.PDF

http://www.hydrokom.pl/oferta/sprzedaz-i-montaz-wodomierzy-mieszkalnych/

http://www.fila-sztum.pl/images/sampledata/pdf/CENNIK_detal_39.pdf

http://www.apator.com/uploads/files/Cenniki/apator-2014/cennikapatorpowogaz2014.pdf

Co się bardziej opłaca?

Przy decyzji o wymianie wodomierza bądź legalizacji oprócz kwestii kosztów należy wziąć pod uwagę kilka innych czynników. Legalizacja wodomierza to proces z pewnością czasochłonny, należy zdemontować stare urządzenie założyć tymczasowe, dostarczyć do punktu legalizacji po czym z powrotem zamontować zalegalizowane urządzenie. Taka operacja niesie za sobą także pewne niedogodności dla księgowości zajmującej się rozliczeniem wody. Wymiana może być nieco droższa ale daje nam gwarancję tego że urządzenie jest nowe i w wielu przypadkach także nowocześniejsze. Skraca to również czas całej operacji ponieważ wymiana starego urządzenia na nowy nie jest skomplikowana i czasochłonna. Jeżeli jednak mamy  zamontowane urządzenia nowoczesne i wysokiej klasy to być może nie warto wymieniać mierników i oddać je do legalizacji.