fbpx
 

JPK wspólnot mieszkaniowych

MAESTRO Nieruchomości księgowość wspólnot

JPK wspólnot mieszkaniowych

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ok. 1,6 mln mikro przedsiębiorców dołączy do grona firm które zobowiązane są do co miesięcznego wysyłania tzw. pliku JPK. Wśród tej grupy znajdują się także wspólnoty mieszkaniowe.

Co to jest JPK?

W słownym uproszczeniu, jednolity plik kontrolny w skrócie JPK, to zestawienie operacji gospodarczych firmy za dany okres. Plik JPK jest przesyłany do Urzędów Skarbowych w formie elektronicznej.

Jak generowane są pliki JPK?

Praktycznie wszystkie systemy informatyczne posiadają dzisiaj możliwość wygenerowania elektronicznego pliku JPK a, wiele z nich posiada wbudowany interfejs do automatycznego wysyłania pliku. W przypadku braku takiego interfejsu, Ministerstwo Finansów przygotowało specjalną aplikację za pomocą której możliwe jest wysłanie dokumentu do Urzędu Skarbowego.

Link do aplikacji: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/klient-jpk

Obowiązek JPK

Na ten moment, obowiązkowe wysyłanie JPK dotyczy wyłącznie JPK_VAT. Na żądanie organu kontrolnego, od 1 lipca 2016 roku, duże przedsiębiorstwa muszą dostarczyć:

  • JPK_KR – księgi rachunkowe
  • JPK_WB – wyciągi bankowe
  • JPK_MAG – magazyn
  • JPK_FA – faktury
  • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów

Od 1 lipca 2018 r. na żądanie organu podatkowego ww. JPK przesłać będą musiały także mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak w praktyce wspólnota mieszkaniowa będąca płatnikiem VAT powinna przygotować jednolity plik kontrolny?

Wiadomą sprawą jest to co księgujemy w rejestrze VAT zakupu, więc przejdźmy od razu do operacji rejestrowanych w rejestrze sprzedaży. Otóż ,,odbiorcami” wspólnoty mieszkaniowej w większości są mieszkańcy, którzy nie są płatnikami VAT. Nasuwa się zatem pytanie czy wszystkie miesięczne naliczenia, powinny się znajdować w rejestrze sprzedaży? Było to przedmiotem analiz, gdy do wysyłania jednolitego pliku kontrolnego przystępowały spółdzielnie mieszkaniowe w większości posiadające sprzedaż zwolnioną dla mieszkańców.

Wiele spółdzielni mieszkaniowych zdecydowało się na początku (jeszcze przed obowiązkiem wysyłania JPK) na wprowadzanie do rejestru VAT wszystkich operacji ze stawką zwolnioną pod jedną pozycją np.: „sprzedaż zwolniona – spółdzielnia mieszkaniowa”, jeszcze inne wprowadzały każde naliczenie czynszowe do rejestru. Przy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie posiadającej co najmniej 100 mieszkań, rejestr VAT wynosił już parę ładnych stron. Oba sposoby na ówczesny moment były prawidłowe i niekwestionowane przez większość organów kontrolnych.

Co w przypadku gdy zdecydujemy się rejestrować każde naliczenie? Co wpisać w polu NIP w kolumnie płatnik VAT? Na kilku szkoleniach usłyszeliśmy że najlepiej w polu VAT wpisać słowo ,,brak”, na jeszcze innych usłyszeliśmy że można wpisać NIP wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Jak pokazała przyszłość ostatecznie drugi sposób nie został przyjęty i w chwili obecnej najbardziej popularne jest po prostu użycie słowa ,,brak”. Na moment pisania tych aktualności klient JPK (aplikacja Ministerstwa Finansów) bez problemu przyjmuje tak skonstruowany plik JPK, mało tego… wychwytuje literówkę np.: ,,bark” zamiast ,,brak”.

Terminy

Do 1 stycznia 2018 r. jest jeszcze sporo czasu, aby w odpowiedni sposób przygotować się do obowiązku wysyłania pliku JPK i sprawdzić swoje oprogramowanie księgowe. Ministerstwo Finansów zachęca do testowego wysyłania plików JPK już teraz, proponując ,,szybszy zwrot podatku, który zamiast 60 dni może wynieść nawet 25”.

Plik JPK VAT należy przesyłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet w przypadku rozliczeń kwartalnych. Pamiętajmy jednak aby nie odkładać na ,,ostatnią chwilę” tej czynności gdyż liczy się data wygenerowania UPO! (Urzędowe poświadczenie odbioru).

Dla osób które będą przystępowały do wysyłania JPK po raz pierwszy mamy jeszcze jedną informację. Plik JPK należy podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji: www.jpk.mf.gov.pl

Krajowa Izba Skarbowa: 801 055 055, 22 330 03 30

 

Chciałbyś zakupić oprogramowanie zawierające JPK (zarówno dla wspólnot mieszkaniowych jak i biur rachunkowych)? Mamy w ofercie kompletne oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami – Więcej informacji tutaj: Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami

Skontaktuj się z naszym partneremnapisz lub zadzwoń +48 501 045 464!